Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Bắc Kạn

Chia sẻ và kết nối yêu thương
Từ thiện Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Kim Lư, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Kim Lư, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Ân Tình, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Ân Tình, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Hữu Thác, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Hữu Thác, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Quang Phong, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Quang Phong, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Văn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Văn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Văn Học, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Văn Học, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Đổng Xá, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Đổng Xá, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Từ thiện Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn Từ thiện Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 27, 2017 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.